A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:13

EST ENG RUS

Prindi

Vastutus

Numeratsiooni, sealhulgas numbri ja/või lühinumbri numbriloa või broneeringuta kasutamise eest karistatakse juriidilist isikut rahatrahviga kuni 3200 € ning muid isikuid rahatrahviga kuni 300 trahviühikut

Numeratsiooni kasutamise tingimuste rikkumise eest karistatakse juriidilist isikut rahatrahviga kuni 3200 €  ning muid isikuid rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

Numbri liikuvuse nõuete rikkumise eest karistatakse juriidilist isikut rahatrahviga kuni 3200 € ning muid isikuid rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Sideettevõtja poolt numbrite, lühinumbrite või Euroopa numeratsioonivälja (European Telephony Numbering Space - ETNS) 3883 kuuluvate numbrite valitavuse tagamata jätmise eest karistatakse juriidilist isikut rahatrahviga kuni 3200 eurot ning muid isikuid karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Karistusseadustiku § 47 lg 1 alusel/kohaselt trahviühik on rahatrahvi baassumma, mille suurus on kuuskümmend krooni. Sama paragrahvi lg 2 alusel võib juriidilisele isikule kohus või kohtuväline menetleja väärteo eest kohaldada rahatrahvi 32 kuni 32 000 eurot.