A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:16

EST ENG RUS

Prindi

Vastutav spetsialist

Vastutav spetsialist koostab kaevandamisprojekti, korraldab ja juhib kaevandamist, teeb markšeiederimõõdistusi.

Vastutaval spetsialistil on teadmised, oskused ja kogemused (kompetentsus). Vastutava spetsialisti kompetentsus peab võimaldama tal tunda oma tegevusvaldkonnaga seonduvaid riske, oskama neid tuvastada ja riskide realiseerumist ära hoida. Kompetentsuse eelduseks on erialase ettevalmistusega ja töökogemusega omandatud teadmised ja oskused. Vastutava spetsialisti kompetentsust tõendab asjakohane kutseseadusele vastav kutse.

Kaevandaja määrab vastutava spetsialisti kirjalikult. Ohutu ja nõuetekohase kaevandamise korraldamiseks ning juhtimiseks tuleb vajaduse korral määrata mitu vastutavat spetsialisti.