A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 22:43

EST ENG RUS

Prindi

Ühtekuuluvusfond

Ühinemisel ELga avanes Eestile lisaks Struktuurifondidele ka Ühtekuuluvusfond, mis asendab endist ISPA programmi.

Mis on Ühtekuuluvusfond:

Ühtekuuluvusfond loodi 1993. aastal Euroopa Liidu Maastrichti lepinguga. Fond on põhimõttelt sarnane nelja struktuurifondiga, mille abil Euroopa Liit viib ellu oma regionaalpoliitikat ning aitab järele majanduslikult vähem arenenud piirkondi.

Ühtekuuluvusfond rahastab suuri transpordi- ja keskkonnainfrastruktuuri projekte maksumusega alates 10 miljonist eurost. Keskkonnasektoris neelab peamise osa Ühtekuuluvusfondi eelarvest infrastruktuuri kaasajastamine veevarustuses, heitvee puhastamises ning jäätmekäitluses. Transpordiprojektide kaudu rahastatakse teede ehitust, sadamate, lennujaamade ning raudteede moderniseerimist. Näiteks ajavahemikul 1993-1999 said Iirimaal Ühtekuuluvusfondist toetust enam kui 100 keskkonna- ja transpordiprojekti.

Ühtekuuluvusfond erineb struktuurifondidest eelkõige seetõttu, et toetuse saajaks on liikmesriik. Selleks, et riik oleks abikõlbulik Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks, peab tema SKT olema alla 90% EL keskmisest.

Perioodil 2004–2006 rahastati Ühtekuuluvusfondist suuri transpordi- ja keskkonnainfrastruktuuri projekte maksumusega alates 10 miljonist eurost (156 miljonist kroonist). Ühtekuuluvusfondi toetuse jagamine toimus perioodil 2004-2006 struktuurifondidest eraldi - raha jagati projektipõhiselt, projektitaotlusi kiitis heaks Euroopa Komisjon.