A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:47

EST ENG RUS

Prindi

Ühendus üldkasutatava telefonivõrguga

Mis on ühendus üldkasutatava telefonivõrguga:

Kõige olulisemaks universaalteenuse elemendiks on ühendus üldkasutatava telefonivõrguga, mis peab võimaldama riigisiseste ja rahvusvaheliste kõnede tegemist ja vastuvõtmist, faksi saatmist ja vastuvõtmist ning andmesideteenuse kasutamist andmeedastuskiirusega, mis on piisav toimivaks Interneti-ühenduseks, arvestades lõppkasutajate poolt kasutatavat riist- ja tarkvara. Ühendus üldkasutatava telefonivõrguga ei ole kõneteenus, vaid ühendus, mille kaudu on lõppkasutajal võimalik asuda kasutama kõneteenust.

Universaalteenuse osutamisel tuleb lähtuda nõuetest, mis tulenevad järgmistest õigusaktidest: