A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 07:14

EST ENG RUS

Prindi

Tootmisohje süsteem

Nõuded tehase tootmisohje süsteemile on harmoniseeritud standardis või tehnilises kirjelduses. Tootmisohje süsteem kajastab tehnilist dokumentatsiooni, milles kirjeldatakse kõiki nõutava toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemiga seotud asjakohaseid elemente. Tehase tootmisohje peab tagama toote pideva vastavuse tehnilisele kirjeldusele ja määratletud nõuetele. Kõik tootja rakendatud põhimõtted, juhendid ja nõuded peavad olema süsteemselt dokumenteeritud kirjalike tegevuskavade ja protseduuride kujul. Dokumentatsioon peab tagama süsteemi üldise arusaadavuse ja võimaldama saavutada toote pideva nõuetele vastavuse ning sisekontrolli efektiivse toimimise.

Selleks peab ettevõtte dokumenteeritud tootmisohje kajastama järgmist:
• tootja tootmisohje süsteem vastab standardis esitatavatele nõuetele;
• tootja tegeliku tehnoloogilise protsessi elemendid vastavad tootmisohje süsteemi dokumentatsioonile;
• tootmisel on pidev sisekontrollisüsteem, mis tagab deklaratsioonis määratletud omadustega toote tootmise
• sisekontrolli katsetuste läbiviimiseks kasutatav personal, ruumid, metoodika ja katseseadmed vastavad nõuetele;
• tootjal on toodete tehniline dokumentatsioon (katseprotokollid, deklaratsioonid, saatedokumendid);
• tootjal on tootmisseadmete tehnilist seisukorda ja tehnohooldust puudutavad dokumendid;
• sisekontrolli katsetulemused on vastavuses deklaratsioonides fikseeritud tehnilistele näitajatele;
• tehnilised näitajad säilivad toodete ladustamisel ja väljastamisel;
• tootjal on sätestatud toote mittevastavuse korral rakendatavad meetmed;
• tootja omab kehtivat teavitatud asutuse väljastatud tootmisohje sertifikaati (süsteemi 2+ korral).

Eestis teostab ehitustoodete turujärelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.

Täitematerjalide tootjate tootmisohje sertifitseerimisega tegelevad teavitatud asutused Inseneribüroo Vahter ja Hendrikson OÜ, Teede Tehnokeskus AS ning TTÜ Sertifitseerimisasutus.