A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 07:14

EST ENG RUS

Prindi

Tootega kaasas olev dokumentatsioon

Tootega kaasas olev dokument või dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:
• CE-märgis;
• tüübi-, partii- või seerianumber, mis võimaldab toodet tuvastada;
• tootja nimi ja registreeritud aadress või tähis, mis võimaldab tootja nime ja aadressi lihtsalt ning igasuguse ebaselguseta tuvastada;
• tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood;
• toimivusdeklaratsiooni viitenumber;
• deklareeritud toimivuse tase või klass;
• kohaldatud ühtlustatud standardi viide;
• teavitatud asutuse identifitseerimisnumber (kui on asjakohane);
• kohaldatud ühtlustatud standardis kavandatud kasutusotstarve.

Tootjad säilitavad toote tehnilist dokumentatsiooni ja toimivusdeklaratsiooni kümne aasta jooksul pärast ehitustoote turule laskmist.