A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:12

EST ENG RUS

Prindi

Täpsustatud kasutustasu

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kasutab raudteeveo-ettevõtjatele arvete esitamisel prognoositud kasutustasu. Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor määrab täpsustatud kasutustasud juurdepääsu tagavate põhi-, lisa- ja abiteenuste eest raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt saadud andmete alusel igakuiselt hiljemalt vastavale kuule järgneva kuu 25. kuupäevaks.

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja teeb Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori määratud täpsustatud kasutustasu alusel tasaarveldused raudteeveo-ettevõtjatega raudteeinfrastruktuuri kasutamise lepingutes kokkulepitud ajavahemike järel, kuid mitte hiljem kui üks kuu pärast järgneva liiklusgraafikuperioodi algust.

Raudteeseaduse §-i 54 lõike 2 kohaselt algab 2016/2017 liiklusgraafikuperiood 2016. aasta detsembrikuu teisel pühapäeval (11.12.2016. a), kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ei ole kokku leppinud muid liiklusgraafikuperioodi algus- ja lõpukuupäevi.

Täpsustatud kasutustasu liiklusgraafikuperioodil 2016/2017


                 
2015/2016
AS Eesti Raudtee   Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
püsikulu      (rong/km) muutuvkulu(brutotonn/km)püsikulu       (rong/km) muutuvkulu  brutotonn/km
detsember  6,39116 EUR0,00447 EUR  3,01625 EUR0,01161 EUR
jaanuar    
veebruar    
märts    
aprill    
mai    
juuni    
juuli    
august    
september    
oktoober    
november    
detsember    
Keskmine: