A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:57

EST ENG RUS

Prindi

Taatluskleebise kuju ja kirjed

Majandus ja Kommunikatsioonimintri 2006.a 21. juuni määruse nr 56 "Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu" kohased taatlusmärgised

Taatlusmärgis (infokleebis) (20 x 25 mm):
 

Tehnilise Järelevalve Ameti poolt mõõteseaduse § 10 lõike 4 sätestatud otstarbeks kasutatavatel taatlusmärgistel on taatluslabori tunnusnumbri asemel tähekombinatsioon «TJI» ning taatlusmärgise järjekorranumbrit ei kasutata.

Sulgemiskleebis (soovituslikud mõõdud 30 x 10 mm):

Taatluslaboril on õigus tellida teistsuguste mõõtmetega sulgemiskleebiseid, arvestades kohustuslike kirjete nõudeid.