A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:11

EST ENG RUS

Prindi

Soovitused elektriseadme ostjale

Elektriseadme valikul mõtle paigalduskohale - kas see on niisketes tingimustes või kuivas ruumis. Elektriseadmete ehitus on sellest lähtuvalt erinev.

Kontrolli, kas tootega on kaasas kasutusjuhend ja info valmistaja, maaletooja ja remonditöökodade kohta. Lisaks peavad olema kirjas vajalikud tehnilised andmed toote ohutuks kasutamiseks, nagu näiteks pinge, vool ja võimsus, ning hoiatused võimalike ohtude eest.

Säilita kodus kõigi elektriseadmete kasutusjuhendid ühes kindlas kohas, et vajaduse korral need kiiresti üles leiaksid, pane sinna juurde ka ostukviitungid.

Elektriseadmel oleva vastavusmärgiga (CE-märgiga) tõendab toote valmistaja või volitatud maaletooja, et toode on valmistatud vastavalt Euroopa Liidu nõuetele.

Meelespea:

• Ära kasuta kunagi elektriseadmeid, mis pole tehniliselt korras, sest see on elu- ja tuleohtlik!
• Kui kahtled elektriseadme ohutuses, pöördu alati elektriala spetsialisti poole, ära paranda ise! Elektritöid võivad teha vaid vastava ettevalmistusega elektritööde ettevõtjad! Omavalmistatud või parandatud elektriseadmed on sageli eluohtlikud.
• Vannis või dušsi all olles ära elektriseadmeid kasuta!
• Kõik väljas asuvate või väljas kasutamiseks mõeldud seadmete pistikupesad peavad olema varustatud rikkevoolukaitselülititega!
• Elektriseadet võib kasutada vaid selle seadme jaoks ettenähtud tingimustes! Elektriseadet ei tohi pikendusjuhtme abil kasutada teises ruumis, kus on teist tüüpi pistikupesad ja kasutustingimused. Tähelepanu tasub pöörata juhtme vigasaamise ohule selle läbiviimisel käidavatest kohtadest, nt ukseavadest.
• Märgades või niisketes ruumides ning väljas tuleb kasutada vaid kaitsemaandatud, kaitseisolatsiooniga, kaitseväikepingelisi või akutoitega ning sobiva kaitseastmega seadmeid!
• Seadme ja pikendusjuhtme pistikuid tohib ühendada vaid sellistesse pistikupesadesse, millesse nad sobivad ilma pistikupesade ehitust muutmata!
• Väljas kasuta ainult tihendatud pritsmekindlate pistikühendustega ja painduva kummikestaga ühendus- ja pikendusjuhet!
• Ära paiguta valgusteid kergestisüttivate materjalide lähedale!
• Iga isik, kellele elektriseade kuulub või kes on muul viisil vastutav selle kasutamise eest, peab tagama, et seadet kasutatakse ohutult ning hooldatakse piisavalt!