A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:16

EST ENG RUS

Prindi

Riigilõiv

Riigilõiv tasutakse vastavalt Riigilõivuseadusele

Riigilõivud tuleb maksta kas Swedbank a/a EE932200221023778606; konto omanik Rahandusministeerium või
SEB Pank a/a EE891010220034796011; konto omanik Rahandusministeerium viitenumber 2900080063

Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib riigilõivu laekumist elektroonsel teel.

Riigilõivu ei võeta toimingute eest, mis on seotud:

  • riigisisese hädaabi lühinumbri ja Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 ning vältimatu psühholoogilise abi kohustusliku lühinumbri numbriloaga
  • keskkonnaseireks kasutatava raadiosageduse sagedusloaga
  • sagedusloaga raadiosagedusvahemikus 380-385 MHz ja 390-395 MHz

Riigilõivu tasumisest on vabastatud:

  • Eesti kaitsevägi raadiosageduste plaanis kaitseväele kasutamiseks ette nähtud sagedusalas raadiosageduskanali kasutamisega seotud toimingutes
  • Siseministeeriumi haldusala asutus tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajalike raadiosidevahendite kasutamisega seotud toimingutes
  • veesõiduki raadioloa omanik veesõidukile paigaldatud meresõiduohutuse seaduse kohase laevade ohutusvarustuse hulka kuuluva raadioseadme raadioloale kandmisel
  • õhusõiduki raadioloa omanik õhusõidukile paigaldatud inimelude ohutuse tagamiseks ettenähtud raadioseadme raadioloale kandmisel
  • vee- ja õhusõiduki raadioloa omanik vee- ja õhusõidukile paigaldatud sagedusloata kasutatavate raadioseadmete raadioloale kandmisel
  • sagedusloa omanik reservraadiosaateseadme sagedusloale kandmisel, kui seadet kasutatakse sagedusloaga määratud tingimustel