A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:15

EST ENG RUS

Prindi

Riigilõiv

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  • SEB - a/a EE 89 1010 2200 3479 6011
  • Swedbank - a/a EE93 2200 2210 2377 8606
  • Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a EE 40 3300 3334 1611 0002
  • Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - a/a EE 701 7000 1700 1577 198

Viitenumber: 2900073203

Riigilõivu tasumisel märgitakse maksedokumendile selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või viide riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele:

Lõhkematerjaliseaduse alusel toimingute tegemine:

(1) Lõhkematerjali käitlemisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 290 eurot.

(2) Lõhkematerjalitehase käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

(3) Lõhkematerjalilao käitamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 515 eurot.

(4) Väljaspool lõhkematerjaliladu lõhkematerjali hoidmise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 385 eurot.

(5) Enamohtliku lõhketöö loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 195 eurot.

(6) Enamohtliku lõhketöö loa kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot.

(7) Lõhkematerjali sisse- ja väljaveo loa või lõhkematerjali veoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

(8) Lõhkematerjali valdkonnas töötava isiku pädevustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

(9) Pürotehniku ja pürotehnilise toote käitlemise korraldaja pädevustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.

(10) Pädevustunnistuse duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot.

(11) Pädevustunnistuse kehtivuse pikendamise eest tasutakse riigilõivu 65 eurot.

(12) Pürotehnilise toote käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.