A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:46

EST ENG RUS

Prindi

Riigilõivu tasumine ja määrad raudteeseaduse alusel tehtavate toimingute eest

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole :

• SEB - a/a EE 89 1010 2200 3479 6011
• Swedbank - a/a EE93 2200 2210 2377 8606
• Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a EE 40 3300 3334 1611 0002
• Nordea Bank - a/a EE 701 7000 1700 1577 198

Viitenumbrid:

  • Raudteerajatise ehitus- ja kasutusloa taotlemine: 2900080034
  • Raudtee ja raudteeveeremi registreerimine: 2900080034
  • Ohutusloa, ohutustunnistuse ja tegutsemise ohutustunnistuse taotluse läbivaatamine: 2900080047
  • Raudteeveeremi tehnohoolde ja remondi või ehitamise tegevusloa taotluse läbivaatamine: 2900080047

Raudteerajatise ehitusloa taotluse korral: tuleb tasuda riigilõivu iga objekti eest eraldi 30 € ühe objekti kohta.

Raudteerajatise kasutusloa taotluse korral: tuleb tasuda riigilõiv iga objekti eest eraldi 30 € ühe objekti kohta.

Riikliku raudteeliiklusregistri kanded:

(1) Raudteerajatise raudteeliiklusregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu:
1) avalikuks kasutamiseks määratud raudteel asuva raudteerajatise eest 80 eurot;
2) mitteavalikul raudteel asuva raudteerajatise eest 80 eurot.

(2) Raudteeveeremi raudteeliiklusregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu:
1) veduri puhul 320 eurot;
2) vaguni puhul 320 eurot;
3) muu raudteeveeremi puhul 320 eurot.

(3) Raudteerajatise registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.

(4) Raudteeveeremi registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.

Registreerimistunnistuse väljastamine:

(1) Raudtee registrisse kandmisel raudteele registreerimistunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

(2) Raudteeveeremi registrisse kandmisel raudteeveeremile registreerimistunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 64 eurot.

Raudteeveeremi kasutuselevõtmise lubamine:

Raudteeveeremi kasutuselevõtmise lubamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
1) raudteeveeremi esmaseks kasutusele võtmiseks, kui raudteeveerem vastab koostalitluse tehnilistele kirjeldustele, 4160 eurot;
2) raudteeveeremi täiendavaks kasutusele võtmiseks, kui raudteeveerem vastab koostalitluse tehnilistele kirjeldustele, 4160 eurot;
3) raudteeveeremi esmaseks kasutusele võtmiseks, kui raudteeveerem ei vasta koostalitluse tehnilistele kirjeldustele, 4160 eurot;
4) raudteeveeremi täiendavaks kasutusele võtmiseks, kui raudteeveerem ei vasta koostalitluse tehnilistele kirjeldustele, 4160 eurot.

Ohutusloa, ohutustunnistuse ja tegutsemise ohutustunnistuse taotluse läbivaatamine:

(1) Ohutusloa väljastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu ohutusloa A-osa eest 1920 eurot ja ohutusloa B-osa eest 1920 eurot.

(2) Ohutusloa A- või B-osa muutmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

(3) Ohutustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tunnistuse liigist järgmiselt:
1) raudtee reisijateveoga tegelemiseks ohutustunnistuse A-osa eest 1440 eurot ja ohutustunnistuse B-osa eest 1440 eurot;
2) raudtee kaubaveoga tegelemiseks ohutustunnistuse A-osa eest 1440 eurot ja ohutustunnistuse B-osa eest 1440 eurot.

(4) Ohutustunnistuse A- või B-osa muutmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

(5) Tegutsemise ohutustunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tunnistuse liigist järgmiselt:
1) mitteavalikul raudteel kogupikkusega kuni 5000 meetrit raudteeliikluse korraldamiseks 400 eurot;
2) mitteavalikul raudteel kogupikkusega 5001–15 000 meetrit raudteeliikluse korraldamiseks 960 eurot;
3) mitteavalikul raudteel kogupikkusega alates 15 001 meetrist raudteeliikluse korraldamiseks 1280 eurot;
4) mitteavalikul raudteel, mis ei ole ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga, reisijateveo korraldamiseks 1440 eurot;
5) mitteavalikul raudteel kaubaveo korraldamiseks 1440 eurot.

(6) Tegutsemise ohutustunnistuse muutmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot. Mitteavalikul raudteel, mis ei ole ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga, reisijateveoga tegelemiseks antud tegutsemise ohutustunnistuse muutmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

Läbilaskevõime taotluse esitamine:

Läbilaskevõime taotluse esitamise korral Tehnilise Järelevalve Ametile kui läbilaskevõime jaotusorganile raudteeseaduse § 63 tähenduses tasutakse igaks liiklusgraafikuperioodiks taotletava läbilaskevõimeosa eest riigilõivu 96 eurot.

Raudteeveeremi tehnohoolde ja remondi või ehitamise tegevusluba:

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
1) raudteeveeremi remont – 640 eurot
2) raudteeveeremi tehnohoole – 640 eurot
3) raudteeveeremi ehitamine – 1200 eurot