A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:57

EST ENG RUS

Prindi

Raadiosageduste kasutamine

Raadiosageduste kasutamine Eestis - Eesti raadiosagedusplaan

Raadiosageduste kasutamine Euroopas - EFIS (ERO Frequency Information System)

Ühine Euroopa raadiosageduste kasutamise andmebaas on ette nähtud sideadministratsioonidele ning raadioseadmete tarnijatele, tootjatele ning tavakasutajatele. EFISi andmebaas pakub võimalust tutvuda sagedusala (9kHz 275 GHz) kasutamisega konkreetses riigis ning võrrelda seda teiste Euroopa riikidega. Samuti pakub huvi sagedusspektri kasutamise võrdlemine Euroopa Raadiosageduste Plaaniga (ERO Raport 25), mis on aluseks raadiospektri kasutamise harmoniseerimiseks.

Lisaks sellele on andmebaasi abil kättesaadavad nii rahvuslikud kui ka rahvusvahelised raadiosageduste kasutamise reguleerimisega seotud õigusaktid.