A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:15

EST ENG RUS

Prindi

Pürotehnilise toote käitlemise tegevusluba

Lõhkematerjaliseaduses reguleeritud §-s 531.

Pürotehnilise toote käitlemise tegevusloa saamiseks esitatakse taotlus järgmiste andmetega:

  • soovitud tegevusala ja kui tegevusala eeldab tegevuskohta, siis andmed ka tegevuskoha kohta
  • andmed pürotehnilise toote käitlemise korraldaja kohta ning kui tegevusala eeldab pürotehniku pädevustunnistusega isiku olemasolu, siis andmed ka tema kohta (sh  kinnitus)
  • andmed riigilõivu tasumise kohta

Taotlejal peavad olema asjakohased tehnilised vahendid ja nõuetele vastav personal pürotehnilise toote nõuetekohaseks käitlemiseks.

Ettevõte esindajal ega pürotehnilise toote käitlemise korraldajal ei ole karistusregistri andmetel karistatust esimese astme kuriteo, riigi- või varavastase süüteo või süüteo eest, mis pandi toime lõhkematerjali, pürotehnilist toodet, laskemoona või tulirelva kasutades, või ta ei ole tagaotsitav, kuriteos kahtlustatav või süüdistatav.