A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:46

EST ENG RUS

Prindi

Projektid

Täpsem info kõikide projektide kohta on leitav vasakult rubriikidest.

Projektide nimekiri:

Maanteed:

 • Valgejõe-Rõmeda teelõigu ehitus ja remont
 • Väo-Maardu teelõigu ehitus
 • Pärnu ümbersõidu ehitus
 • Regionaalne maanteede rekonstrueerimise koondprojekt
 • Veerenni tn – Filtri tee ühendustee ehitamine Tallinnas
 • E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu projekteerimine ja ehitus
 • Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas
 • Raudtee ülesõidukohtade ümberehitus riigi tugimaanteel nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete ja riigi kõrvalmaanteedel nr 14200 Pikkjärve-Tõrve ning nr 14204 Kaarepere-Palamuse
 • Põhimaanteid E263 Tallinn-Tartu-Luhamaa ja T3 Jõhvi-Tartu-Valga ühendav Tartu linna idapoolne ringtee
 • E20 Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu ehitus
 • Tartu läänepoolne ümbersõit
 • E264 Jõhvi-Tartu-Valga maantee Jõhvi liiklussõlme rekonstrueerimine
 • Tallinna ringtee rekonstrueerimine I etapp
 • Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp


Raudteed:

 • Uue veeremi soetamine
 • Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinna-Tartu lõik)
 • Reisijate turvalisuse tagamine reisirongide tööpiirkonnas
 • Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele
 • Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine
 • Türi-Viljandi raudteelõigu rekonstrueerimine
 • Tallinn – Keila – Paldiski ja Keila – Riisipere raudtee rekonstrueerimine
 • Edelaraudtee reisijate ooteplatvormide üleviimine eurokõrgusele

Sadamad ja veeteed:

 • Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine
 • Piirissaare ja Laaksaare sadamate rekonstrueerimine
 • Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti veeteedel (mõõdistuslaeva soetamine veeteede hüdrograafiliseks mõõdistamiseks)
 • Hundipea sadama rekonstrueerimine
 • Muuga sadama idaosa ja tööstuspargi ühendamine
 • Väikesaartega ühenduse pidamiseks laevade soetamine
 • Riigile kuuluvate väikesadamate rekonstrueerimine