A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:12

EST ENG RUS

Prindi

Prognoositav kasutustasu

Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor määrab prognoositavad kasutustasud põhi-, lisa- ja abiteenuste eest kogu liiklusgraafikuperioodiks kaks kuud enne liiklusgraafikuperioodi algust. 2016/2017 liiklusgraafikuperiood algab 11. detsembril 2016.

Pikemaks kui üheks liiklusgraafikuperioodiks sõlmitava raudteeinfrastruktuuri kasutamise lepingu puhul kooskõlastab Tehnilise Järelevalve Amet raudteeinfrastruktuuri kasutustasu suuruse lepingu poolte poolt taotletavaks perioodiks, lähtudes lepingu poolte ettepanekutest ja seadustes sätestatud nõuetest ning võttes arvesse kasutustasu majanduslikku põhjendatust ja konkurentsiolukorda raudteekaubavedude valdkonnas.
 

Liiklusgraafiku-periood

AS Eesti Raudtee/AS EVR Infra

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

püsikulu (kr/rong/km)

muutuvkulu(kr/brutotonn/km)

püsikulu (kr/rong/km)

muutuvkulu(kr/brutotonn/km)

2005/200621,035 kr0,0157 kr25,46 kr0,2156 kr
2006/200724,339 kr0,0247 kr23,258 kr0,1775 kr
2007/200829,93594 kr0,02888 kr22,16770 kr0,16954 kr
2008/200995,49258 kr0,06438 kr55,2014 kr0,09609 kr
2009/201065,000 kr0,040 kr59,96046 kr0,10497 kr
2010/201167,4786 kr /4,3127 EUR/0,0515 kr /0,0033 EUR/58,38962 kr0,11169 kr
2011/20124,2193 EUR0,003226 EUR4,13519 EUR0,00781 EUR
2012/20134,1543 EUR0,00256 EUR4,61958 EUR0,00949 EUR
2013/20145,6649 EUR0,00389 EUR5,46327 EUR0,01083 EUR
2014/20156,39116 EUR0,00447 EUR3,19437 EUR0,01049 EUR
2014/2015*6,39116 EUR0,00447 EUR3,47645 EUR0,01061 EUR
2015/20166,39116 EUR0,00447 EUR3,13071 EUR0,01101 EUR
2016/20176,39116 EUR0,00447 EUR3,01640 EUR0,01082 EUR

 *Prognoositud kasutustasu alates 01.06.2015 kuni järgmise liiklusgraafikuperioodi alguseni, so 12. 12.2015.