A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 22:42

EST ENG RUS

Prindi

Pädevuseksam

Vastavalt LMS § 93 lg 4 täidab kutset andva organi puudumise korral LMS-s sätestatud isikute hindamise ja tõendamise ülesandeid Tehnilise Järelevalve Amet. Nendeks isikuteks on lõhkematerjali käitlemise korraldaja ja pürotehnilise toote käitlemise korraldaja.

Pürotehniku korral on kutseandjaks Eesti Pürotehnikute Liit ning lõhkaja ja lõhkemeistri korral on kutseandjaks Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit.

Isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise taotlused:
esmakordne
pikendamine

Pädevuseksami juhend
Eksamiküsimustiku temaatika