A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:51

EST ENG RUS

Prindi

Operation Lifesaver Estonia

2005. aastal sõlmisid Tehnilise Järelevalve Amet ja OLE koostööleppe aktiivseks infovahetuseks, ekspertide vastastikuseks kaasamiseks ohutusprobleemide lahendamisse ning avaliku teavitustegevuse planeerimiseks. Ainult riigi, ettevõtjate ja kodanikualgatuse koostöös suudame saavutada reaalseid ning püsivaid tulemusi elanikkonna teadlikkuse ja käitumise muutmisel.

MTÜ Operation Lifesaver Estonia on 2004. aasta novembris asutatud elanikkonna teadlikkusse panustav raudteeohutusega tegelev mittetulundusühing.

OLE missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ja selle tagajärjel hukkunute ning vigastatute arvu.

OLE tegevuse kolm tugisammast - HEA- haritus, elluviimine, arendamine:

HARITUS - OLE õpetab raudteeülesõidukohtades ja muudes ohtlikes piirkondades õigesti käituma. Koolitused ei piirdu ainult tasuta avalike loengute ja esitlustega, vaid edastatakse avalikkusele regulaarselt raudteeohutusalast informatsiooni. Samuti korraldatakse raudtee-ohutuskampaaniaid, valmistatakse ja levitatakse teabematerjale.

ELLUVIIMINE - OLE toetab aktiivset seaduste ja muude normdokumentidega kehtestatud reeglite järgimist, sest juhul, kui neid ei täideta, juhtuvad kokkupõrked ja muud õnnetused raudteedel ka edaspidi.

ARENDAMINE - OLE toetab pidevat turvalisuse suurendamist raudteeülesõidukohtadel, andes soovitusi parema kujunduse ja tehnoloogiliste seadmete paigaldamise osas.

17. veebruaril 2005. aastal sõlmisid Tehnilise Järelevalve Amet ja OLE koostööleppe. Koostöö raames nähakse ette aktiivset infovahetust, ekspertide vastastikust kaasamist ohutusprobleemide lahendamisse ning avaliku teavitustegevuse planeerimist. Ainult riigi, ettevõtjate ja kodanikualgatuse koostöös suudame saavutada reaalseid ning püsivaid tulemusi elanikkonna teadlikkuse ja käitumise muutmisel.