A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 07:13

EST ENG RUS

Prindi

Õnnetustest teavitamine

Õnnetustest teavitamise kord ja kontaktinfo:

Vastavalt Raudteeseadusele § 41-le on raudtee-ettevõtjal või muu raudteeinfrastruktuuri valdajal kohustus juhtunud õnnetustest viivitamatult teatada Tehnilise Järelevalve Ametile.

§ 41. Tehnilise Järelevalve Ameti teavitamine

(1) Õnnetusjuhtumist ja tõsisest õnnetusjuhtumist teatab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja viivitamata Tehnilise Järelevalve Ametile. Esmalt edastatakse teade avalikustatud sidevahendi kaudu ning seejärel kirjaliku arvates, esitades Tehnilise Järelevalve Ametile kirjaliku ettekande.

(3) Vahejuhtumist teatab raudtee-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja Tehnilise Järelevalve Ametile pärast vahejuhtumi põhjuste ja muude asjaolude väljaselgitamist, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul vahejuhtumi toimumisest

Tehnilise Järelevalve Ameti kontaktinfo õnnetustest teavitamiseks:

Telefon: 667 2000
Faks: 667 2001
E-post: info at tja dot ee