A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:12

EST ENG RUS

Prindi

Õigused ja kohustused

Kvalifikatsiooni omistamise aluseks on raadioamatööri kvalifikatsioonieksami sooritamine.
Kvalifikatsioonieksami teoreetilise osa sooritamiseks peab näitama raadiotehnilisi ja telekommunikatsioonialaseid teadmisi ning tundma tööohutust, töötamisreegleid, protseduure ja seadusandlust.

Kvalifikatsioonieksami praktilise osa sooritamiseks peab oskama pidada kahepoolset raadiosidet:

  • klass A - morsekoodis
  • klass B - SSB töörežiimis
  • klass D - FM töörežiimis


Amatöörraadiojaama on lubatud kasutada ainult kehtiva ARJ tööloa alusel.

Üldjuhul hoitakse ARJ tööluba antud raadiojaama kasutamise kohas. Amatöör-vahendusraadiojaama ja amatöörraadiomajaka tööluba hoitakse vastutava järelevaataja käes. Raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööluba peab olema võistlusi korraldava vastutava järelevaataja käes võistluste korraldamise kohas.

Tööluba ei ole üleantav.

ARJ kasutamisel peab lähtuma Rahvusvahelise Raadioamatööride Liidu (IARU) 1. regiooni ja Eesti raadiosageduste plaanis sätestatud nõuetest.

ARJ kasutamisel vastutab ARJ tööloa omanik või vastutav järelevaataja täielikult antud ARJ säilimise, tehnilise korrasoleku ning sihipärase ja ohutu kasutamise eest.

Amatöörraadioside raadiosõnumite sisu eest vastutab neid edastanud raadioamatöör.
ARJ kasutamisel tuleb järgida ITU Raadioeeskirjades, CEPT ja IARU soovitustes, "Elektroonilise side seaduse", "Rahvatervise seaduses" ja nendega seonduvates dokumentides kehtestatud nõudeid.

ARJ kasutamine liiniõhusõiduki pardal on keelatud.

ARJ kasutamiseks veesõiduki või isiklikus kasutuses oleva õhusõiduki pardal on vajalik antud sõiduki kapteni luba, kuid ARJ kasutamine tuleb viivitamatult katkestada antud sõiduki kapteni nõudel.

Sidepidamiseks hädaolukorras ja päästeoperatsioonil on lubatud kasutada amatöörraadiojaama väljaspool amatöörraadioside raadiosagedusalasid ainult hädaolukorra lahendamise eest vastutava ametkonna juhi või tema poolt volitatud isiku korraldusel tema poolt määratud raadiosagedustel ja ainult tema poolt määratud kutsungiga.

Raadioamatöör peab seitsme tööpäeva jooksul pärast sidepidamise lõppu esitama vormikohase teatise posti või e-posti teel Tehnilise Järelevalve Ametile.