A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:15

EST ENG RUS

Prindi

Riigilõivude tasumine numbrilubadega seotud toimingute eest

Riigilõivu tasutakse järgnevate numbrilubadega seotud toimingute eest:

  • numbriloa andmise eest 1 aastaks
  • olemasoleva numbriloa muutmise eest juhul, kui soovitakse suurendada numbriloal märgitud numbrite arvu
  • numbriloa pikendamise eest 1 aastaks

Riigilõiv numbrilubadega seotud toimingute eest tasutakse Rahandusministeeriumi kontole:

  • SEB - a/a EE 89 1010 2200 3479 6011
  • Swedbank - a/a EE93 2200 2210 2377 8606
  • Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a EE 40 3300 3334 1611 0002
  • Nordea Bank- a/a EE 701 7000 1700 1577 198

Riigilõivu tasumisel on vajalik märkida viitenumber, mis on Elektroonilise Side Seaduse alusel numeratsiooniga seotud toimingute eest riigilõivu tasumisel 2900080092.

Riigilõivumäärad:

I Riigilõivu määrad riigilõivuseaduse lisa 3 punkti 15 alusel numbriloa andmise või kehtivuse pikendamise eest üheks aastaks:

1. Lühinumbrid
1) 770 €, kui lühinumber koosneb viiest numbrist;
2) 1540 €, kui lühinumber koosneb neljast numbrist;
3) 15 340 €, kui lühinumber koosneb kolmest numbrist.

2. Teenusnumbrid numeratsioonialadest „900“, „800“, „901“
155 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest.

3. Telefoninumbrid, mobiiltelefoninumbrid, personaalnumbrid, e-faksinumbrid, taksofoni teenusnumbrid, masshelistamise teenusnumbrid
0,35 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest.

4. Tunnuskoodid ISPC, NSPC, IIN, MNC
195 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest.

5. Operaatorkoodid
1) 3840 €, kui operaatorkood koosneb viiest numbrist;
2) 11 510 €, kui operaatorkood koosneb neljast numbrist;
3) 15 980 €, kui operaatorkood koosneb kolmest numbrist.
6. M2M mobiiltelefoninumbrid (12-numbrilised)
0,01 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest.
II Punktides 2., 3. ja 6. nimetatud numbriliikide numbrilubade muutmisel (numbrite arvu suurendamisel) tasutakse riigilõiv lisatavate numbrite eest riigilõivuseaduse lisa 3 punkti 15 määrade alusel proportsionaalselt vastava numbriloa lõppemiseni jääva aja eest täiskuudes.