A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:16

EST ENG RUS

Prindi

Elektriseadmetele esitatavad nõuded

Elektriseade peab olema valmistatud Euroopa Liidus kehtivate heade ohutustehnika tavade kohaselt ja ei tohi ohustada nõuetekohase paigaldamise ja hooldamise ning ettenähtud otstarbel kasutamise korral inimeste ja koduloomade elu, tervist ega vara.

Elektriseade tuleb varustada tüübi-, partii- või seerianumbriga või muu märkega, mis võimaldab seadet tuvastada. Kui seadme suurus või iseloom seda ei võimalda, tuleb vastav teave esitada seadmega kaasas olevas dokumendis või pakendil.

Elektriseadmele tuleb kanda tootja nimi, registreeritud ärinimi või kaubamärk ja kontaktandmed (aadress). Kui seadme suurus või iseloom ei võimalda neid andmeid seadmele kanda, tuleb vastav teave esitada seadmega kaasas olevas dokumendis või pakendil. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajale ja turujärelevalveasutusele kergesti arusaadav.

Elektriseadmega peavad kaasas olema juhised ja ohutusalane teave, mis on lõppkasutajale arusaadavas keeles. Sellised juhised ja ohutusalane teave ning igasugune märgistus peab olema selge, arusaadav ja mõistetav. Eestis turustatava madalpingeseadmega kaasnev ja tarbijale suunatud teave peab olema eesti keeles.

Elektriseadme koos selle koostisosadega peab olema valmistatud nii, et seadet oleks võimalik ohutult ja nõuetekohaselt kokku panna ja toitevõrku ühendada.

Elektriseade peab olema kavandatud ja valmistatud nii, et seadme ettenähtud otstarbel kasutamisel ja asjakohasel hooldamisel oleks tagatud kaitse ohtude eest.