A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:16

EST ENG RUS

Prindi

Lõhkematerjali hoidmise luba väljaspool lõhkematerjaliladu

Väljaspool lõhkematerjaliladu reguleerib lõhkematerjali hoidmise loa taotlemist ja menetlemist lõhkematerjaliseaduse § 41.

Loa taotlus lõhkematerjali hoidmiseks väljaspool lõhkematerjaliladu

Lõhkematerjali hoidmiseks väljaspool lõhkematerjaliladu esitatakse TJA-le järgmiste andmetega taotlus:

  • ettevõtja nimi ja aadress
  • lõhkematerjali hoidmise kord
  • konteinerhoidla kirjeldus ja asukoha või asukohtade andmed
  • hoiustatava lõhkematerjali nimetus ja kogus
  • andmed hoiustamise aja kohta
  • riigilõivu koopia

NB! Lõhkematerjali hoidmise korras tuleb märkida hoitava lõhkematerjali maksimaalne kogus (netomass), kajastada hoiukohas tagatud lõhkematerjali hoidmise tingimusi ning kirjeldada rakendatud abinõusid, mis tagavad, et kõrvalised isikud ei pääse hoiustatava lõhkematerjali juurde.

Loa taotluse menetlus lõhkematerjali hoidmise korral väljaspool lõhkematerjaliladu

Tehnilise Järelevalve Amet annab loa hoida lõhkematerjali väljaspool lõhkematerjaliladu, kui lõhkematerjali hoidmise tingimused vastavad nõuetele ja on tagatud julgeolek ning inimese, vara ja keskkonna ohutus. Tehnilise Järelevalve Amet võib loa andmisel seada tingimuseks, et konteineri igakordsest asukohamuutusest tuleb teavitada asukohajärgset politseiasutust ja TJA-d.