A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:56

EST ENG RUS

Prindi

Load ja kooskõlastused

Tehnilise Järelevalve Amet väljastab alljärgnevaid lube:

  • lõhkematerjali käitlemisluba
  • lõhkematerjalitehase/lao käitamisluba
  • lõhkematerjali hoidmise luba väljaspool lõhkematerjaliladu
  • enamohtliku lõhketöö luba
  • lõhkematerjali sisse- ja väljaveoluba
  • lõhkematerjali veoluba
  • tegevusluba pürotehnilise toote käitlemiseks
  • pürotehnilise toote kasutusluba
  • pürotehnilise toote ettevalmistamiskoha heakskiit
  • pürotehnilise toote vedu