A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:10

EST ENG RUS

Prindi

Koostoime tehnilised kirjeldused (TSI-d)

19. märtsil 2001 a. vastu võetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2001/16/EÜ üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta sätestab II peatükis Koostoime Tehniliste Kirjelduste (inglise keeles Technical Specifications for Interoperability, lüh TSI) koostamise.

TSI on tehniline regulatsioon, mis koostatakse igale raudteesüsteemi alasüsteemile või selle osale. TSI-s kehtestatakse alasüsteemide tehnilised ja talitluslikud spetsifikatsioonid, määratakse vastastikuse koostoime komponendid ja liidesed, vastavushindamise protseduurid jne.

Struktuurilise valdkonna alasüsteemid on:

 • infrastruktuur
 • energia
 • juhtimine ja signaalimine
 • liikluse töö ja korraldus
 • veerem

Töövaldkondade alasüsteemid on:

 • hooldus
 • telemaatilised seadmed reisijate- ja kaubaveo teenuste jaoks

TSI-de jõustamine Euroopa Liidu territooriumil

Kui direktiividest peavad liikmesriigid läbi oma rahvuslike õigusaktide üle võtma vaid üldpõhimõtted, siis TSI on oma olemuselt Euroopa Komisjoni otsus. See tähendab, et TSI-d kohalduvad liikmesriikidele otse. Euroopa Komisjoni otsus hakkab kehtima üle kogu Euroopa Liidu territooriumi 6 kuud peale avaldamist Euroopa Ametlikus Teatajas.

Euroopa Komisjon on tänaseks valmis saanud järgmised tavaraudtee TSI-d:

Käesolevaks hetkeks on EL Ametlikus Teatajas (Official Journal) avaldatud kõik ülalnimetatud TSI-d.

Koostamise lõppjärgus on järgmised TSI-d:

 • Infrastruktuuri TSI
 • Reisijateveo TSI
 • Vedurite TSI
 • Energia TSI
 • Reisijateveo telemaatiliste rakenduste TSI

Need TSI-d on esitatud liikmesriikidele kommenteerimiseks ning hetkel saadaval ainult ingliskeelsetena. Tõlkima hakatakse neid dokumente siis kui ingliskeelne tekst on valminud.

Valminud TSIdega tutvumiseks palume pöörduda TJA transporditeenistusse.