A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:54

EST ENG RUS

Kõne lõpetamine fikseeritud sidevõrgus

III ring:

Otsus_telefonivõrgus kõne lõpetamise hind ajavahemikuks 01.01.17 – 31.12.17

Otsuse lisa_Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE-2016-1917

Otsus_Telefonivõrgus kõne lõpetamise hinna muutmine perioodiks 01.01.16-31.12.16
Otsuse lisa 1_Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE_2015_1787


Otsus
Lisa 1_Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas
kõne lõpetamise turu piiritlemine, analüüs,
märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamine ja
märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmine
ning kohustuste kehtestamine

Lisa 2_Hinnakontrolli kohustuse kehtestamisega kaasnev mõju sideettevõtjate
kõne lõpetamisega seotud tuludele ja teistele makstavatele tasudele

Lisa 3.1_Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE/2014/1572: konkreetses
avalikus telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise
turg Eestis

Lisa 3.2
Lisa 4_Tehnilise Järelevalve Ameti 01.09.2014 „Konkreetses
telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne
lõpetamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks
tunnistamise ja märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks
määramata jätmise otsuse“ kavandi siseriikliku
konsultatsiooni tulemused

Lisa 5_Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE/2014/1664: kõne lõpetamise
hulgiteenus konkreetses avalikus telefonivõrgus kindlaksmääratud
asukohas Eestis

II ring:

Otsus
Lisa I_Telefonivõrgus kõne lõpetamise turu hindade analüüs
Lisa 2_Kuluarvestuse hinnakohustuste metoodika
Lisa 3_Siseriikliku konsultatsiooni tulemused
Konkurentsiteenistuse seisukoht
Euroopa Komisjoni seisukoht