A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:16

EST ENG RUS

Prindi

Kaitse raadiokiirguse eest

Kuidas on tagatud inimeste kaitse raadiokiirguse eest:

Enne sagedusloa andmist või selle tingimuste muutmist kooskõlastab Tehnilise Järelevalve Amet või sagedusloa omanik, kes kasutab iseplaneeritavat raadiosagedusala, sagedusloa tingimused Tervisekaitseinspektsiooniga.

Raadiosageduste kasutamise tingimustele kooskõlastuse andmisega kinnitab Tervisekaitseinspektsioon, et raadiosageduste kasutamisel on tagatud inimeste tervise ja elukeskkonna ohutus. Juhul, kui loa taotleja tegevus võib ohustada inimeste tervist või keskkonda, jätab Tervisekaitseinspektsioon kooskõlastuse andmata.