A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 22:42

EST ENG RUS

Prindi

Järelevalveks volitatud ametnike õigused

Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalveks volitatud ametnikel on seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete järgimise järelevalve teostamisel õigus:

  • siseneda taatluslaborite ruumidesse, tutvuda taatlemises kasutatavate seadmete ja dokumentatsiooniga ning saada taatlemistegevusega seotud informatsiooni
  • siseneda ruumidesse, kus valmistatakse või hoitakse kinnispakke või pakendatakse tooteid kinnispakkidesse; tutvuda kinnispakkide tootmist või toodete pakendamist kinnispakkidesse puudutava dokumentatsiooniga ning saada informatsiooni kinnispakkide valmistamise, kasutamise ja hoidmise kohta
  • siseneda ruumidesse, kus valmistatakse või hoitakse mõõtemahuteid või pakendatakse tooteid mõõtemahutitesse; tutvuda mõõtemahutite tootmist või pakendina kasutamist puudutava dokumentatsiooniga ning saada informatsiooni mõõtemahutite valmistamise, kasutamise ja hoidmise kohta
  • siseneda ruumidesse, kus kasutatakse taatluskohustuslikke mõõtevahendeid, kontrollida nimetatud mõõtevahendite vastavust kehtestatud nõuetele, tutvuda nimetatud mõõtevahendite kasutamist puudutava dokumentatsiooniga ning saada informatsiooni mõõtevahendite kasutamise ja hoidmise kohta