A A A

Neljapäev, 23. veebruar 2017 15:58

EST ENG RUS

Prindi

Järelevalve

Tehnilise Järelevalve Ameti transporditeenistus jaguneb kolmeks osakonnaks, mis teostavad riiklikku järelevalvet järgnevates valdkondades:

1. Raudteeinfrastruktuuri osakond – raudteerajatiste* ehitamine; raudteeinfrastruktuuri korrashoid;
2. Raudteetranspordi osakond – raudteeliikluse ohutu toimimine, raudteeveo ohutu teostamine, raudteeveeremite tehniline korrashoid ning raudteeliikluse ohutusega seotud töötajate ja vedurijuhtide pädevused
3. Transpordi investeeringute osakond - struktuurivahenditest rahastatud projektid

*raudtee ja raudteesildade, -viaduktide, -estakaadide, -truupide, kontaktvõrkude, turvangu- ja sideseadmete, raudteeületuskohtade, jaamade ja teiste meldepunktide ning oote- ja laadimisplatvormide ehitamine