A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:13

EST ENG RUS

Prindi

Jaotatud läbilaskevõime

Liiklusgraafikuperiood 2016/2017

2016/2017 liiklusgraafikuperioodiks on Tehnilise Järelevalve Ameti poolt Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-i raudteeinfrastruktuuril jaotatud läbilaskevõimet raudteeveo-ettevõtjatele järgmises mahus:

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime liiklusgraafikuperioodiks 2016/2017 (rongipaare ööpäevas)
 Eesti Liinirongid ASEdelaraudtee AS kaubaveduKokkuMaxJääk
Tallinn-Tallinn-Väike (raudtee piir km 2+947) - Tallinn-Väike170 35,5* 
Tallinn-Väike-Liiva172196142
Liiva-Rapla17219267
Rapla-Lelle122143117
Lelle-Pärnu516148
Lelle-Türi92112312
Liiva-Ülemiste0223028
Türi-Viljandi5271912

 * AS Eesti Raudtee raudteevõrgustiku teadaandes

2016/2017 liiklusgraafikuperioodiks AS Eesti Raudtee majandataval raudteeinfrastruktuuril raudteeveo-ettevõtjatele jaotatud läbilaskevõime on kättesaadav ettevõtte koduleheküljel: http://www.evr.ee/kliendile-ja-partnerile-liiklusgraafikuperiood-200162017-jaotatud-l%C3%A4bilaskev%C3%B5ime