A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:56

EST ENG RUS

Prindi

Elektripaigaldiste auditi juhendmaterjal

Juhendmaterjal sisaldab nõudeid auditi läbiviimisele ja kontrolli teostavale töötajale, käidukavale ja käidukorraldajale, elektritöö ettevõtjale, elektripaigaldise projekteerimisele ja projektile, kohustuslike dokumentide vormistamisele ja säilitamisele jne. Juhendis annab ülevaate elektripaigaldiste liigitamisest ja puudustest, mille esinemisel on auditi järeldusotsus negatiivne. Juhendis on välja toodud tehnilise järelevalve infosüsteemi andmete sisestamise ja auditi dokumentatsiooni vormistamise juhised.

Elektripaigaldiste auditi juhendmaterjal

Rikkevoolukaitseaparaatide kasutamise nõuete selgitus

Jaotusvõrkude alajaamade maandusnõuete juhend