A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:46

EST ENG RUS

Prindi

Elektriohutus kodus

Kes vastutab elektriohutuse eest kodu:

Korteri-, maja- või suvilaomanikuna vastutate te ise sealse elektriseadmestiku ohutuse eest. Samasugune vastutuse kord kehtib ka pikemaks ajaks üüritud majas. Kontrollige see igaks juhuks majaomanikuga sõlmitud lepingust üle. Kui teie korter asub korteriühistule kuuluvas elamus, siis tavaliselt vastutate te elektriseadmestiku eest korteris endas. Samas võib teie ja ühistu vahel sõlmitud leping sätestada ka teistsuguse vastutuse jagunemise. Kui te üürite korterit korteriühistule kuuluvas elamus, siis peate samuti jälgima, et elektriseadmestik ei oleks nähtavalt kahjustatud või kulunud. Kui midagi on korrast ära, siis võtke ühendust korteriperemehega, kes vastutab rikete kõrvaldamise eest. Sõltumata elamutüübist, vastutate te alati ise vooluvõrku ühendatud kodumasinate seisukorra eest.

Kui õnnetus peaks siiski juhtuma:

Kõik elektrilöögi läbi kannatada saanud peaksid pöörduma arsti poole.
Eriti oluline on arstlik läbivaatus siis, kui elektrilöök on tabanud last või vanemat inimest.

Tõsisemate elektriõnnetusete korral:
•Lülita vool välja! Kutsu kiirabi! Kiirabi oodates:
•Kui kannatanu hingab, kuid on teadvuseta, vii ta külili asendisse
•Kui kannatanu ei hinga, kuid pulss on olemas, alusta viivitamatult suust suhu hingamise tegemist
•Kui kannatanul ei ole pulssi, alusta viivitamatult südamemassaaži tegemist.

Elektriohutust puudutavates küsimustes aitavad:

•Spetsialistid
•Elektritarvete kauplused
•Tehnilise Järelevalve Amet - Sõle 23 A, 10614 Tallinn, Tel: 667 2000, Faks: 667 2001, E-post: info at tja dot ee 
 •Eesti Energia klienditeenindus, tel. 777 1545 nii tava- kui mobiiltelefonilt
•Tarbijakaitseameti kohalik inspektor
•Võrguhaldur (telefoninumber on kirjas võrguhalduri saadetud arvel)
•Tööinspektsiooni kohalik osakond
•Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit

Elektriõnnetuste tekkepõhjuseid teades saab õnnetusi ennetada. Teatage alati Tehnilise Järelevalve Ametile elektriõnnetustest, kus inimesed on saanud kannatada või vajanud arstiabi!

Vaadake oma kodu uue pilguga:

Oleme harjunud sellega, et elekter on olemas igal pool ja et seda on lihtne ning ohutu kasutada.

Hoolimata elektriohutusele kehtestatud kõrgetest nõuetest, tuleb igal aastal ette õnnetusi ja tulekahjusid, mis on tingitud elektripaigaldiste või elektriseadmete valest kasutamisest või nende puudulikust hooldusest.

Elektriohutusnõuete parem tundmine on kõige parem õnnetuste ennetamise moodus.

Mis on elektriohutus?

Tavainimese jaoks tähendab elektriohutus elektripaigaldiste (elektrijuhtide ja seadmete kogum) ning sellega ühendatud kodumasinate ohutu kasutamise tagamist. Elektriohutus tähendab ka seda, et te teate, kuidas käituda juhul, kui elektripaigaldis või mõni elektriseade on rikki läinud.

Tegutsemine rikete ja puuduste korral:

Elektrijuhtme isolatsiooni kahjustus põhjustab halvimal juhul elektrilöögi või tulekahju. Samasugused tagajärjed võivad olla ka katkiste pistikute ning lahtiste või katkiste pistikupesade ja lülitite kasutamise korral. Olge tähelepanelik ja kõrvaldage rikked ning puudused õigeaegselt! Remontimine või uue seadme ostmine tähendab loomulikult väljaminekut, kuid see raha võib päästa nii teie elu kui vara.

Milliseid töid võite ise teha ja millal tuleb kutsuda spetsialist:

Teatud lihtsamaid töid tohib ilma vastavat eriõigust omamata ka ise teha, aga seda eeldusel, et te olete oma tegutsemises kindel. Näiteks tohib lüliteid, pistikupesi, lambipesi ja kaitsmeid vahetada (kuid mitte uusi paigaldada). Parandada ja asendada on lubatud juhtmelüliteid, lambipesi, pikendusjuhtmeid ja juhtmepistikuid. Kui te aga pisutki kahtlete oma oskustes, siis pöörduge kindlasti spetsialisti poole! Uusi elektripaigaldisi ehitada, pistikupesi ja lüliteid paigaldada tohivad ainult spetsialistid. Sama puudutab ka kohtkindlate kodumasinate ühendamist ja lahtiühendamist ning kaitsekontaktita (maandamata) pistikupesade vahetamist kaitsekontaktiga (maandatud) pistikupesade vastu.