A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:54

EST ENG RUS

Prindi

Koordinatsioonilepingud Eesti ja Rootsi administratsioonide vahel

-Coordination agreement relating to DTT in the band 470 – 694 MHz between Estonia and Sweden.
Alla kirjutatud: Varssavi, 21. juuni 2016
Jõustumise kuupäev: 21. juuni 2016
Lepingu tekst: ingliskeelne
Alla kirjutajad: Arvo Rammus – Eesti, Pia Högset – Rootsi