A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:16

EST ENG RUS

Prindi

Audit

Audit on tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada seadme tehniline korrasolek ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutus ning võimalikud olulised puudused. Auditi teostamise õigus on Inspecta Estonia OÜ-l ja Tehnoaudit OÜ-l. Auditi tulemused vormistatakse elektrooniliselt Tehnilise Järelevalve infosüsteemis

Audit jaguneb kasutamisele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks.
Kasutusele võtmisele eelnev audit tehakse auditi kohustusega masinale enne selle esmakordset kasutamisele võtmist ja kasutuskohale paigaldatavale masinale ka enne kasutuskohas kasutusele võtmist. Kasutuskohale paigaldatav masinaks loetakse mh inimtõsteseadet nagu ehitustõstuk, lõbustuspargiseade, liikurtee (suusa- või tuubinõlvale paigaldatav).

Korraline audit koosneb visuaalsest kontrollist ja katsetamisest. Korraline audit tuleb teha järgneva sagedusega:

SeadeVisuaalne kontroll (aasta)Tehnilised katsetused (aasta)
Ehitustõstuk inimeste tõstmiseks24
Lõbustuspargiseade13
Lift, mille kasutusele võtmisest ei ole möödunud üle 10 aasta24
Lift, mille kasutusele võtmisest on möödunud üle 10 aasta14
Köistee11
Eskalaator, travelaator24

Auditi kohustusega seadme erakorraline audit tuleb teha järgmistel juhtudel:

1) enne seadme kasutusele võtmist, kui seda pole ettenähtud otstarbel kasutatud eelnenud aasta jooksul;
2) pärast seadme rekonstrueerimist;
3) pärast seadme remonti, kui see oli tingitud seadmega toimunud avariist;
4) kui puuduvad andmed eelmise auditi kohta.

Lisaks eelnevale loetletud juhtudele tehakse köistee erakorraline audit pärast trosside vahetamist ja lifti erakorraline audit peale kabiini või vastukaalutrosside, juhikute, ajami, hõõrdratta, hüdrosilindri ning kiiruspiiriku või püüduri vahetamist.