A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:15

EST ENG RUS

Prindi

Aparatuuri turule laskmine

Aparatuuri turule laskmine on lubatud, kui:

  • aparatuur vastab nõuetele
  • aparatuuri nõuetele vastavus on tõendatud
  • aparatuur on varustatud vastavusdeklaratsiooniga
  • aparatuur on varustatud kasutusjuhendiga ning muu nõutava teabega
  • aparatuur on varustatud identifitseerimiseks vajaliku märgistuse ning vastavusmärgiga
  • raadioseadme, mille raadiosageduste kasutamine ei ole Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ühtlustatud, turule laskmise kavatsusest on teavitatud Tehnilise Järelevalve Ametit.