A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:15

EST ENG RUS

Prindi

Aparatuuri märgistamine

Turule laskmisel peab aparatuur olema märgistatud:

  • Aparatuuri identifitseerimiseks vajalik märgistus: - tootja nimi või tema registreeritud kaubamärk; - aparatuuri tüübi või seeria tähis.
  • Vastuvusmärk- näitab, et aparatuur vastab talle kehtestatud nõuetele. Kui vastavushindamisel on kaasatud teavitatud asutus, järgneb vastavusmärgile vastava asutuse tunnusnumber
  • Hoiatusmärk- näitab, et aparatuuri kasutamine ei ole Euroopa Liidu liikmesriikides ühtlustatud. Nende seadmete kasutamiseks on mõnes liikmesriigis vajalik sagedusluba või piiratakse nende kasutamist teistviisi.

Vastavusmärgistus peab olema paigaldatud aparatuurile, kasutusjuhendile ja pakendile.

Nõuded märgistusele on sätestatud majandus-ja kommunikatsiooni ministri määrusega Aparatuuri märgistamise ja vastavusmärgi paigaldamise ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord .