A A A

Laupäev, 25. märts 2017 05:57

EST ENG RUS

Prindi

Andmesideteenuse andmeedastuskiirus

Universaalteenuse raames pakutav andmesideteenus peab võimaldama allalaadimiskiirust kuni 56 kbit/s ja peab tagama lõppkasutajale toimiva internetiühenduse. Toimivaks internetiühenduseks on ühendus, mis tagab lõppkasutajale riigi poolt pakutavate E-teenuste kättesaadavuse, näiteks võimaluse kasutada X-tee keskkonda või esitada andmeid elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile.