A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:54

EST ENG RUS

Prindi

Täpsustaud kasutustasu liiklusgraafikuperioodil 2007/2008:

 2007/2008
AS Eesti RaudteeEdelaraudtee Infrastruktuuri AS
püsikulumuutuvkulupüsikulumuutuvkulu
mai36,641460,0414822,16780,16853
juuni36,641460,447022,16780,18804
juuli36,641460,0509822,16780,20644
august36,32624*0,0572622,16780,20167
september36,011010,0560222,16780,20481
oktoober36,011010,0503222,16780,19205
november36,011010,0531122,16780,20062
detsember35,70645*0,0474822,16780,20479
jaanuar35,401890,0479222,16780,19363
veebruar35,401890,0469222,16780,23269
märts35,401890,0463522,16780,24806
aprill36,011010,0576722,16780,24853
mai36,011010,0585422,16780,26777
Keskmine36,016827270,05067307722,16780,212125385

 * Raudtee- ettevõtjate poolt taotletud täiendav läbilaskevõime ei jaotunud ühtlaselt, mistõttu määrati kasutustasu mitmes osas. Tabelis toodud number on sellisel juhul kuu aritmeetiline keskmine.