A A A

Esmaspäev, 26. september 2016 16:56

EST ENG RUS

Prindi

Muutusid nõuded mõõtevahendite taatluskohustusele

26.09.2016

Tänasest kehtima hakanud majandus- ja taristuministri määrusega “Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu sõltuvalt nende kasutusalast ja nõuded mõõtevahenditele ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” muutusid mõõtevahendite taatluskehtivusajad ning teatud juhtudel kaotati taatluskohustus.

Taatluskohustusest on vabastatud kaaluvihid, mõõtesilindrid ja mahumõõdud, korterite veearvestid, mõõtetrafod, pindalamõõtemasinad, manomeetrid, mootorsõidukite heitgaaside suitsususe mõõturid, erinevad tihedusmõõturid ja termomeetrid ning vererõhumõõturid. Vaatamata taatluskohustuse puudumisele saab kõiki mõõtevahendeid kalibreerida, et veenduda mõõtevahendi korrasolekus.

Seoses taatluskohustusest vabastamisega ei saa eelpool loetletud mõõtevahenditele enam taotleda Eesti siseriikliku mõõtevahendi tüübikinnitustunnistust.

Taatluskehtivusajad muutusid järgmistel mõõtevahenditel:
• Gaasiarvestite taatluskehtivusaeg muutus piiramatuks ja gaasi leppekoguse mõõturite taatluskehtivusaeg pikenes 8-le aastale;
• Soojus- ja veearvestite (vee-ettevõtjatel) taatluskehtivusaeg pikenes 5-le aastale;
• Elektrienergiaarvestite taatluskehtivusajad ühtlustusid 12-le (elektroonsed) ja 16-le (elektromehaanilised) aastale;
• I, II, III klassi mõõdulintide ja joonlaudade taatluskehtivusaeg muutus piiramatuks ning D ja S klassi ning lood-mõõdulintide taatluskehtivusaeg pikenes 4-le aastale;
• Mõõterataste taatluskehtivusaeg pikenes 3-le aastale.

Muutunud on ka taatluskohustuslike mõõtevahendite kasutusalad, mille kohta täpsem info on kättesaadav Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/123092016005

Lisainfot mõõtevahendite taatluskohustuse muudatuste kohta saab Tehnilise Järelevalve Ametilt info at tja dot ee  

Arhiiv